koncepcja zespołu budynków mieszkalnych w mikołowie

jako „archico” s.c.

autorzy: sylwia płomecka, maciej laskowski, arkadiusz płomecki