projekt i realizacja modernizacji budynku urzędu miasta w piekarach śląskich

jako „archico” s.c.

autorzy: sylwia płomecka, maciej laskowski, arkadiusz płomecki, sebastian borecki