projekt i realizacja autokompleksu w katowicach

jako „archico” s.c.

autorzy: sylwia płomecka, maciej laskowski, arkadiusz płomecki, sebastian borecki, grzegorz krajewski