projekt i realizacja budynku mieszkalnego w zabrzu

autorzy: sylwia płomecka, maciej laskowski, arkadiusz płomecki, sebastian borecki