projekt i realizacja dobudowy biblioteki do szkoły w świerklancu

jako „archico” s.c.

autorzy: stanisław lessaer, sylwia płomecka, maciej laskowski, arkadiusz płomecki, sebastian borecki, grzegorz krajewski, monika jaśkiewicz